Small Time Crooks

Small Time Crooks is een old-timey skiffle band met een ruig karakter. Hot, racious, swingy ragtime elementen gaan gepaard met tin pan alley en een aardige portie in whisky verdronken bluegrass zijn tekenend voor hun muziek. De band werd opgericht in de straten van Den Haag en groeide binnen korte tijd uit tot een ware underground sensatie. De vier heren zijn steeds vaker op de straat, in clubs en cafés en op festivals terug te vinden, altijd netjes in pak en voorzien van heupflessen en bergen sigaretten. Small Time Crooks zijn vier handen op één buik en het commitment is terug te lezen in tattoo ink…


Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top